Overig

Alle punten van een bouwkundige keuring

Story Highlights
  • Inhoud van het bouwkundige rapport
  • Van dak tot kruipruimte
  • Ook de keuken en de schoorsteen wordt gecheckt

Dat een bouwkundige keuring zeer zinvol is en in bepaalde gevallen zelfs een verplichting is, dat weet iedereen wel. Wat veel mensen echter nog niet weten is wat er nou eigenlijk precies beoordeeld wordt tijdens de keuring. Daarom geven we je daar hier uitsluitsel over en vertellen we je hier wat je terugleest in het bouwkundig rapport.

Zo krijg je inzicht in de werkelijke staat van de woning

Voor de goede orde, door een bouwkundige keuring krijg je inzicht in de staat van de woning. De keuring wordt doorgaans uitgevoerd bij de aankoop van een huis en moet ervoor zorgen dat je geen kat in de zak koopt en het risico van verborgen gebreken reduceert. Een bouwkundige voert de keuring uit. Hij let tijdens de bouwtechnische keuring op heel erg veel verschillende zaken die gezamenlijk een goed beeld geven van de staat en de conditie van het huis.

De keuring gaat van kruipruimte tot aan de constructie van het dak

De punten die tijdens de keuring aan de orde komen zijn de fundering, de kruipruimte en de vloeren, net als de riolering, de ventilatie in de woning en de leidingwerken in de kruipruimte. De bouwkundige staat van de vloeren, muren, metsel- en voegwerk en lateien wordt in kaart gebracht. Er wordt een vochtmeting uitgevoerd om zo iets te kunnen zeggen over het risico op doorslaand en optrekkend vocht.

Hoe goed zijn goten, zink en voldoet de schoorsteen?

Ook de situatie van het dak en de dakpannen en het dakbeschot ontkomen niet aan de aandacht van de specialist. Goten, zink en eventuele schoorstenen worden kritisch beoordeeld en de technische staat en de te verwachten levensduur van de dakbedekking wordt in kaart gebracht. Dat geldt al eveneens voor de constructie van het dak.

Visuele beoordeling van de keuken

De bouwkundige keuring moet ook al duidelijkheid scheppen over de staat van puien, kozijnen, ramen en deuren. De technische staat van de CV-installatie wordt visueel beoordeeld, net als andere elektrische installaties. De specialist voert ook al een visuele beoordeling uit van de keuken, terwijl er een zelfde soort beoordeling gemaakt wordt van de sanitaire groepen in de woning. Ook wordt vastgesteld of er sprake is van een loden waterleiding en wordt ingeschat of er kans bestaat op de uitstoot van koolmonoxide. Tenslotte zal de bouwkundige zich in het rapport dat hij maakt ook uitspreken over de staat van eventueel aanwezige schuren, garages en opstallen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button