Onderhoud & schoonmaken

Boomzorgplicht: dit betekent het voor jou als eigenaar

Als eigenaar van een boom ben je verplicht om regelmatig onderhoud aan de boom te verrichten. Dit staat bekend als de boomzorgplicht. Er geldt nog een extra zorgplicht als de boom op een plek staat waar sprake is van een gevaarlijke situatie, denk aan een boom die vlak naast een gebouw staat en behoorlijk kraakt bij stormachtig weer. Als deze boom omvalt en er vaststaat dat je nagelaten hebt om voldoende zorg aan de boom te besteden, ben jij aansprakelijk voor de schade. 

Boomveiligheid belangrijk thema

Vallende takken en bomen kunnen gevaarlijk zijn en verregaande gevolgen hebben. Als boomeigenaar is boomveiligheid dan ook een belangrijk punt van aandacht. Zeker als het terrein of bos toegankelijk is voor bezoekers of langs een openbare weg licht. Boomveiligheid is een actueel thema, zeker door de klimaatverandering waardoor langdurige droogte, hevige regenbuien en ander extreem weer steeds vaker voorkomt. Zelfs met zorgvuldig beheer kan het voorkomen dat er een tak afbreekt of een boom omwaait. In dit geval is er wel een kleinere mate van aansprakelijkheid. Donker Groen helpt bij realisatie en onderhoud van buitengroen, zodat jouw bomen altijd gezond en in goede staat zijn.

Visual Tree Assessment

Met een Visual Tree Assessment (VTA) weet jij als boomeigenaar of je voldoet aan de wettelijk verplichte boomveiligheidscontroles. Deze keuring vindt plaats volgens de richtlijnen van Stichting Groenkeur. Met de VTA-methode wordt in kaart gebracht welke breukrisico’s er zijn en hoe het zit met de boomstabiliteit. De visuele controle omvat onder meer een controle van de stand, bouw, vergroeiingen, kroonvorm, zware takken, zichtbare holtes en zwemmen en plakoksels. 

Verschillende soorten zorgplicht

Er zijn drie vormen van zorgplicht. De algemene zorgplicht houdt in dat er regulier en regelmatig onderhoud moet plaatsvinden aan bomen en bossen, met boomveiligheid als aandachtspunt. Hoe vaak dit precies is hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang, leeftijd en groeiplaats. Deze controles moeten vastgelegd worden.

Bomen die op een locatie staan met een verhoogd risico hebben een intensievere controle nodig. Dit valt onder de verhoogde zorgplicht. Ook hier moeten de bevindingen vastgelegd worden. Ten slotte geldt er een onderzoeksplicht voor bomen waar een gebrek of uitwendige afwijking bij is vastgesteld. Deze bomen kunnen direct of in de toekomst een gevaar opleveren. 

In gebreke blijven

Een eigenaar die niet voldoet aan de zorgplicht, kan aansprakelijk worden gesteld in het geval van een incident. De eiser moet in dit geval bewijzen dat de eigenaar onvoldoende zorg heeft besteed aan het beheer en controle, of dat er een duidelijk zichtbaar gebrek wss. Een juiste verslaglegging is erg belangrijk om als eigenaar aan te tonen in hoeverre je hebt voldaan aan de zorgplicht. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button