Privacy Policy Wonen123

Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Wonen123 gebruikt cookies van Google Analytics om het verkeer te analyseren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Als je akkoord gaat met het gebruik van cookies, kun je deze site blijven bezoeken.

Report Abuse > Notification of Claimed Copyright Infringement
Only e-mails written in Dutch will be processed. E-Mails in other languages will be ignored.
Please write an letter to our office. E-mails will not be read.

If you believe that copyright infringement or intellectual property rights have been violated, please provide us with the following information:

  • an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright or other intellectual property interest;
  • a description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed;
  • a description or url on yoursite.com where the material that you claim is infringing is located on the yoursite.com site;
  • your current contact information, including telephone number, and/or email address;
  • Your statement and good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright or intellectual property owner, its agent, or the law;
  • Your statement made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright or intellectual property owner or authorized to act on the copyright or intellectual property owner’s behalf.

Disclaimer

Alle artikelen op Wonen123 dienen als humoristisch of vermakelijk te worden bestempeld. Eventueel geplaatste meningen zijn enkel en alleen die van de betreffende blogger. Wonen123 kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit door ons geplaatste items. Eventuele informatie die u aan ons doorgeeft kan door ons gebruikt worden in posts op onze site, tenzij expliciet aangegeven wordt dat de betreffende informatie niet voor publicatie gebruikt mag worden. Veel posts op Inspirationblog zijn rechtstreekse links naar andere websites. Eventuele klachten over dergelijke items dienen dus altijd in de eerste plaats aan de betreffende sites te worden gericht.

Wonen123 DMCA disclaimer:
1.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.
De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

5.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Deze disclaimer komt van de site : https://www.internetrechten.nl

Mocht er, ondanks onze zorgvuldige werkwijze, op deze site content staan die er volgens u niet op hoort wegens copyright of auteursrecht dan gelden hier voor de DMCA voorschriften m.a.w. notice and takedown.

Back to top button